faktoring a e-faktury
 Oceń wpis
   
Faktoring a e-faktury

Od kilku lat bardzo na znaczniu zyskuje elektroniczny obieg dokumentów między kontrahentami. Jest to rynek, który rośnie bardzo dynamicznie, ze względu na fakt, iż podejście takie pozwala na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych firm biorących udział w tego typu wymianie dokumentów. Ponadto, znacznie ułatwione staje się zarządzanie dokumentacją.

Pojawia się pytanie, jak objąć faktoringiem faktury, które istnieją tylko i wyłącznie w formie elektronicznej ? W zdecydowanej większości przypadków firmy faktoringowe oczekują potwierdzeń w formie tradycyjnych papierowych dokumentów. Wiele z nich nie jest przygotowanych do finansowania e-faktur.

Główną przeszkodą na drodze do pełnej akceptacji tego typu formy rozliczeń jest brak odpowiedniego przygotowania technicznego ze strony firm faktoringowych. Systemy informatyczne muszą być odpowiednio wyposażone w interfejsy EDI (Electronic Document Interface) by móc takie dokumenty zaimportować oraz procesować. Trudno jest mi powiedzieć jakie w Polsce instytucje oferują obecnie tego typu usługi (na pewno Bank DnB NORD). Może ktoś z czytelników wie... czy ktoś jeszcze ?

Inna forma obsługi elektronicznych może się opierać na  importowaniu dokumentów PDF (e-faktur) podpisanych cyfrowo kluczem elektronicznym. Tego typu rozwiązanie jest dość szeroko stosowane na niemieckim rynku faktoringowym. Tego typu podejście wynika z takiej a nie innej legislacji narzucanej przez niemieckie organy odpowiedzialne za regulację rynku. W Polsce jeszcze się z takim podejściem nie spotkałem.  Pozostaje nadzieja, iż rozwój bezpapierowej wymiany dokumentów będzie się dalej tak dynamicznie rozwijał  - może spowoduje to zmianę podejścia polskich firm faktoringowych do tego typu transakcji...

Komentarze (4)
Czy faktoring wpływa na związki z twoimi kontrahentami?
 Oceń wpis
   

Kiedy podejmujesz decyzję o stosowaniu usługi faktoringu, często pojawia się pytanie - jak usługa ta wpłynie na kontakty z moimi kontrahentami?

W niektórych przypadkach podejście takie może być dość nieprzychylnie postrzegane przez kontrahentów, ale wynika to głównie ze słabej świadomości i niewielkiej wiedzy o tego typu usługach.
Zazwyczaj kluczową rolę odgrywa tutaj etap konstruowania umowy faktoringowej, gdzie na pewne elementy warto zwrócić uwagę. Faktoring wiąże się nie tylko z pewnymi obowiązkami, ale również przynosi sporo korzyści dla firm z którymi współpracujemy. Większa świadomość nt. tego typu usług daje możliwość budowania pozytywnych relacji z kontrahentami, warto więc zdawać sobe sprawę z kilku elemnentów już na etapie konstruowania umowy z firmą faktoringową:

 • Faktoring można wykorzystać do przypisania kontrahentowi dodatkowego okresu na spłatę należności. Wykorzystując firmę faktoringową, nadajemy wówczas okres dodatkowego finansowania na preferencyjnych warunkach jakie jesteśmy w stanie sobie wynegocjować na etapie konstruowania umowy.

Przykładowo, załóżmy, że z reguły wystawiamy faktury na danego kontrahenta z 2-tygodniowym terminem płatności. Jednak dany klient może mieć czasem problemy z terminową spłatą faktur, brakuje mu środków itp.. Kontrahent próbując pozyskać finansowanie samodzielnie, musi pokryć odpowiedni koszt tego finansowania. My z kolei możemy wynegocjować  z firmą faktoringową dla naszych kontrahentów preferencyjne warunki spłaty w dodatkowym okresie i będzie to opcja zazwyczaj tańsza (czasem też kontrahent nie ma dostępu do źródeł dodatkowego finansowania więc rozwiązanie to może okazać się bardzo pożądane). Oczywiście wiele osób powie, w takich sytuacjach można wystawić faktury o dłuższych okresach płatności, tak by nasz klient nie miał problemów z jej spłatą lub by nie narażać go na zbędne koszty faktoringowe. Problem w tym, że w takiej sytuacji nie narażamy na koszty naszego klienta tylko siebie. Wykupując fakturę z dużo później odrocznonym terminem jej terminem płatności - to  większe koszty dyskonta, które pokrywa klient firmy faktoringowej.

 • Druga kwestia - odsetki. Bywa, że klient nie nalicza kontrahentowi odsetek za niewielkie opóźnienie związane ze spłatą danej faktury. Decydując się na faktoring, w zdecydowanej więkoszości przypadków za opóźnienie odsetki są naliczane zawsze. Tutaj ciekawa rzecz, w zalezności od wybranej firmy faktoringowej, możliwych jest kilka scenariuszy postępowania w opisanym przypadku. Możemy samodzielnie pokrywać koszt takich odsetek, co będzie bardzo pozytywnie wpływać na stosunki z kontrahentem - wiem, zabrzmiało to ironicznie, ale możecie wierzyć, że są firmy, które tak właśnie robią, nawet jeśli kontrahnet spóźnia się ze spłatą więcej niż tylko kilka dni.  Możemy również podzielić koszty w dowolnym stosunku między obie strony transakcji, przykładowo klient 60%, kontrahent 40%. Teoretycznie trzecim scenariuszem jest nienaliczanie odsetek w ogóle, ale jaki faktor się na to zgodzi?
 • Należy sobie również zdawać sprawę, iż w wielu przypadkach nieodłączną częścią wielu produktów faktoringowych jest monitoring wierzytleności i ściąganie długów bezpośrednio przez firmę faktoringową. Gdy dłużnik nie płaci, faktor go monituje, wysyła powiadomienia czy wyciągi uwzględniające kwoty zaległości. Oczywiście są odstępstawa od reguł. Istnieją  produkty faktoringowe, które pozwalają nam na zarządzanie "windykacją" indywidualnie bez pośrednictwa faktora. Jest to sposób bardzo często stosowany w Wielkiej Brytani, a produkt ten nosi nazwę "Invoice Discounting". W ramach tego produktu firma faktoringowa zapewnia klientowi finansowanie, podczas gdy pozostawia wszelkie zadania związane z zarządzaniem bazą jego kontrahentów czyli monitowanie, kontakty itp. W Polsce produkt ten nie jest jeszcze powrzechny, jednak zaczyna się pojawiać na naszym rynku.
 • Faktoring ma wiele odmian, możemy zdecydować się na poufną formę usługi (confidential factoring), która daje nam pewien komfort. W opisanym przypadku dłużnicy nie mają pojęcia o istnieniu faktoringu. Jest to duża zaleta, gdyż fakt stosowania faktoringu nie wpływa w ogóle na stosunki biznesowe między partnerami.
Komentarze (4)
Faktoring – koszt wykupu faktury
 Oceń wpis
   
 • Faktoring – jak obliczyć koszt wykupu faktury?

  Tym razem może kilka słów o wykupie faktur w ramach faktoringu. Przedstawię na konkretnym przykładzie jak wyliczyć koszt związany z wykupem pojedynczej faktury.  Ostatnio zauważam tendencję, iż coraz więcej firm faktoringowych zastanawia się nad wprowadzeniem na swoje strony www kalkulatora, który dokładnie prezentowałby klientowi, ile transakcja może go kosztować. W wielu przypadkach, takich kalkulatorów nie udostępnia się klientom na stronach internetowych, warto jest więc zdawać sobie sprawę jak liczyć koszty finansowania klasycznej usługi faktoringu.

  Dla tych, którzy nie są jeszcze świadomi jak to wszystko się liczy, poniżej przykład z obszaru faktoringu. Załóżmy, że klient podpisuje umowę z firmą faktoringową, w ramach której finansowane będą wszystkie faktury w 80%. Resztę środków wypłacanych jest na konto klienta w momencie całkowitej spłaty faktury przez kontrahenta na rachunek cesji w firmie faktoringowej.

  Przykład przestawia najbardziej popularny model prowizyjny, gdzie od kwoty każdego wykupu odejmuje się kwotę stanowiącą sumę odsetek dyskontowych oraz prowizji operacyjnej.

  Faktoring – symulacja wykupu faktury

  Zakładamy, że firma X przedstawia do skupu fakturę o kwocie 10 000 PLN z terminem płatności na 10 stycznia 2009.  Wykup faktury następuje w dacie 1.1.2009. Ponadto bank w umowie zawarł informację o marżach: marża (odsetki dyskontowe): 3%; marża (prowizja operacyjna): 0,5%; WIBOR z dnia wykupu faktury: 6%.

  Zaliczka wypłacona na konto faktoranta wynosić ma: 80% * 10 000 PLN = 8 000 PLN. Dodatkowo zostanie ona pomniejszona o: odsetki dyskontowe oraz koszty prowizji operacyjnej.

  Odsetki dyskontowe

  Odsetki dyskontowe będą naliczane za okres od 1.1.2009 do 10.1.2009, czyli za okres 9 dni kalendarzowych. Firma faktoringowa oblicza więc kwotę odsetek dyskontowych w oparciu o wzór:

  Odsetki dyskontowe = (3%+6%) * 10 000 PLN/365 * 9dni = 22,19 PLN

  Podstawą naliczania odsetek dyskontowych może być kwota brutto faktury (10 000PLN) lub zaliczka brutto wypłacana klientowi (8 000PLN). Dużo korzystniejszy dla klienta jest oczywiście wariant drugi, gdzie podstawa jest mniejsza, w związku z czym wartość naliczonych odsetek dyskontowych również będzie odpowiednio mniejsza. Wybór podstawy naliczania odsetek często zależy od firmy faktoringowej, z którą decydujemy się nawiązywać współpracę.

  Prowizja operacyjna

   Zaliczka brutto będzie również pomniejszona o kwotę obliczonej prowizji operacyjnej. Dla uproszczenia przyjąłem, iż marża dla prowizji wynosić będzie 0,5%. Z reguły model prowizyjny jest bardziej skomplikowany i wartość marży operacyjnej różni się zazwyczaj od długości okresu finansowania (podobnie w przypadku wysokości prowizji dla odsetek dyskontowych)

  Prowizja operacyjna = 10 000PLN * 0,5%  = 50 PLN

  Podsumowując, w ramach operacji factoringu, kwota wypłacona na konto klienta = 8 000 – 22,19 – 50 = 7 927,81 PLN. Pozostałe 2 000PLN zostaną przelane na konto klienta, w momencie, gdy kontrahent dokona całości spłaty zadłużenia na rachunek cesji w firmie faktoringowej.

  Faktoringowy przykład wskazuje, iż w opisanym przypadku koszt wykupu faktury o wartości 10 000 PLN 9 dni przed jej terminem płatności wynosił 72,19 PLN. Należy pamiętać, iż warunki cenowe oraz wysokość marż różnić się będzie od okresu finansowania. Innymi słowy, koszt wykupu faktury wykupionej 9 dni przed jej terminem płatności będzie najprawdopodobniej mniejszy niż koszt wykupu faktury 29 dni przed jej terminem płatności.

  Przykład można zastosować wykorzystując indywidualne stawki oferowane przez daną firmę faktoringową. Należy wcześniej zgromadzić dane o tabeli marż od odsetek dyskontowych i prowizji operacyjnej w zależności od długości okresu finansowania.

  Podobna informacja jest wymagana dla prowizji operacyjnej.

  Niewielkie znaczenie może też mieć sposób stosowania stawek WIBOR. Stosowana może być stawka WIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y w zależności od długości okresu finansowania, lub też opcja, która stanowi stałą wartość bez względu na długość okresu finansowania. Różnice między poszczególnymi stawkami są jednak tak niewielkie, iż raczej nie jest to istotne kryterium, o jakie należy skutecznie walczyć w trakcie negocjacji z faktorem o wysokości stawek prowizyjnych.

  Znaczenie ma również kwestia stosowania prowizji operacyjnej od paczek faktur. Paczka faktur może być określana jako zbiór faktur wprowadzonych do systemu w ciągu 24 godzin. O tym rozwiązaniu napiszę wiecej następnym razem.

   

Komentarze (4)
o warsztatach, które przyniosły ...korzyść
 Oceń wpis
   

Dziś trochę z innej beczki i w trochę innej formie...

Zaczęło się niewinnie od udziału w warsztatach zorganizowanych przez International Factors Group w Zagrzebiu - warsztatach nt. faktoringu międzynarodowego. Trzy dni spędzone w towarzystwie uczestników i wykładowców dały całkiem ciekawy pogląd na pewne kwestie związane z faktoringiem. Spotkania prowadziły sławy światowego faktoringu: Otto Nielsen - były sekretarz generalny Factors Chain International oraz wieloletni dyrektor zarządzający największych spółek faktoringowych w Europie. Otto Nielsenowi towarzyszył Ben Hosh - również przez przez ponad 40 lat dyrektor zarządzający w największych instytucjach faktoringowych na świecie oraz wieloletni 'chairman' organizacji FCI.

Wrażenie niesamowite, cała ta wiedza, jaką oboje posiadają i się dzielą.. dało mi to trochę do myślenia... Najbardziej wartościowe okazały się wszystkie 'real-life cases', o jakich opowiadał Ben nawiązując do poruszanej tematyki warsztatów. Notatnik zapełniał mi się naprawdę szybko.. przecież trzeba gromadzić wiedzę, tak by zastosować ją później przy rozwijaniu systemu do obsługi faktoringu.
Jako, ze warsztaty zorganizowane zostały z ramienia International Factors Group, na spotkaniach pojawiło się również kilka osób z IFG. Tam właśnie udało nawiązać pierwszy kontakt z pracownikami tej organizacji... Takie seminaria mają bardzo ciekawą formę, z jednej strony można zdobyć ogromnie cenną wiedzę nt. faktoringu i zastosować ją później zwiększając przewagę konkurencyjną na polskim rynku, z drugiej strony wspólne obiady, kolacje czy wypady wieczorem na miasto dają możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi z międzynarodowego świata biznesu. A takie kontakty - przydają się zawsze. Do Polski razem ze mną wrócił portfel wypchany po brzegi dziesiątkami wizytówek...

Niedługo potem odbyła się konferencja faktoringowa EEFA (East Europen Factoring Association), w której również miałem okazję uczestniczyć i...  znowu kontakt z pracownikami IFG.
Tutaj kilka słów wyjaśnienia, od dawna pracujemy nad dalszym rozwojem naszego produktu (systemu faktoringowego), a współpraca z belgijską organizacją mogła przynieść by wiele pożytku i jeszcze więcej nowych możliwości. Rozpoczęły się rozmowy, wymiany maili, potem potoczyło się już szybko  i z dniem 3 marca 2009 Comarch stał się pierwszą polską firmą IT, która wstąpiła w szeregi członków międzynarodowej organizacji IFG.
To jest właśnie niesamowite, znam firmy, gdzie należałoby przebyć drogę przez mękę przed uzyskaniem aprobaty zwierzchników dla planu wstąpienia do takiej organizacji. Wiąże się to przecież z wydatkami, biurokracją, papierami... ale nie tutaj, pod tym względem fajnie jest pracować z elastycznie myślącymi umysłami, które optymistycznie spoglądają w przyszłość.

Zapytacie, po co to wszystko?

Odpwiedź jest prosta, jeśli chce się zbudować system informatyczny, który będzie pionierskim rozwiązaniem na rynku, trzeba inwestować przede wszystkim w rozwój.. w rozwój systemu, rozwój samego siebie, rozwój wiedzy, kontaktów... 
Dążymy do tego i z penością zmierzamy we właściwą stonę - wkrótce kolejne specjalistyczne warsztaty faktoringowe IFG w Berlinie, potem Wiedeń, a to dopiero początek...

Dla tych, których zaciekawił temat i chcą dowiedzieć się czegoś więcej nt. wstąpienia Comarch do IFG... polecam faktoringową informację prasową.

Komentarze (1)
konferencja faktoringowa we Wiedniu z udziałem Comarch
 Oceń wpis
   

w maju tego roku odbędzie się konferencja faktoringowa we Wiedniu "Annual Successfully Developing and Selling Factoring Products and Services”.

Na konferencji zapowiedziało swój udział już ok. 70 przedstawicieli firm faktoringowych z całej Europy. Wśród uczestników obecny będzie również firma Comarch, dostawca oprogramowania do obsługi transakcji faktoringowych.

Tematyka poruszana na tegorocznej konferencji Marcus Evans obejmować będzie:

•    Efektywne zarządzanie faktoringiem
•    Usług faktoringowe, finansowanie, zabezpieczenia
•    Zarządzanie ryzykiem w faktoringu w obliczu kryzysu finansowego
•    Doskonalenie faktoringowych procesów biznesowych
•    Usługi faktoringowe w środowisku międzynarodowym
•    Zdobywanie i utrzymanie klienta
•    Rozwój rynków i produktów

Obok przedstawicieli Comarch, na powyższe zagadnienia wypowiadać się będą:

•    Mark S. Mandula, CMO, United Capital Funding Corporation, USA,
•    Alessandro Bertoldo, Członek Zarządu, UniCredit Factoring, Włochy
•    Manager Międzynarodowy, FactorBank AG, Austria,
•    Mario Ricciardi, Dyrektor GF Development, UniCredit Factoring, Włochy,
•    Lubomír Civín, Prezes Zarządu i CEO, Factoring České spořitelny a.s., Czechy,
•    Cengiz Üçbaşaran, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, Garanti Factoring Hizmetleri, Turcja.

W pierwszym dniu konferencji faktoringowej Comarch prezentować będzie case study nt. doskonalenia Procesów Biznesowych w faktoringu z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi IT.

Komentarze (2)
Faktoring regres - ile razy można go stosować?
 Oceń wpis
   

Czym jest regres w faktoringu? Z pewnością wiele osób wie, stąd nie zamierzam pisać na ten temat. Internet jest pełen forów i stron z wyjaśnieniami.

Zainteresowane może natomiast wzbudzić kwestia ponownego zastosowania regresu. Wielu przedsiębiorców decydujących się na usługę faktoringu nie zdaje sobie sprawy, iż w praktyce dla danego kontrahenta regres zastosować można tylko jeden raz. Z czego to wynika?  - z rachunku zysków i strat.

Regres zawsze wiaże się z niemożnością odzyskania długu przez firmę faktoringową od kontrahenta. Faktorzy nigdy nie ryzykują potencjalnych strat poprzez finansowanie faktur dla kontrahenta, który już raz okazał się niewypłacalny. Finansowanie kolejnych wierzytelności po takiej wpadce raczej nie będzie już możliwe (mowa o fakturach na kontrahenta, którego zobowiązania podlegały regresowi. Faktury wystawiane na twoich pozostałych kontrahentów mogą być dalej finansowane)

Czy są wyjątki od reguły ?  Tak, zawsze przecież mamy doczynienia z odstępstwami od zasad, w faktoringu również. Za wyjątek od reguły będzie jednak trzeba słono zapłacić - to znacznie podnosi ryzyko kolejnej wpadki. Wyższe ryzyko - większy koszt.

Komentarze (2)
Faktoring blog monitorowany przez Press Service
 Oceń wpis
   

Dziś spotkało mnie miłe zaskoczenie,

Po 9 dniach od założenia bloga faktoringowego, znalazł się on na liście blogów monitorowanych przez Press Service - Monitoring Mediów. Mam nadzieję, że to pomoże trochę rozpropagować treści. Oby tak dalej! :)

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Czy faktoringiem można finansować pojedyncze faktury?
 Oceń wpis
   

W banku pojawia się Firma X, która chce objąć faktoringiem transakcje z jednym tylko kontrahentem. Czy faktoring w takiej formie jest możliwy?

Podejście to stanowi pewien problem dla faktorów, gdyż tego typu umowa obarczona będzie wysokim ryzykiem. Do dobrych praktyk firm faktoringowych należy unikanie koncentracji zaangażowania na jednym kontrahencie. Ewentualny brak wypłacalności wspomnianego dłużnika może spowodować stratę wszystkich niespłaconych dotąd środków zaintwestowanych w transakcję.

Oczywiście istnieją instrumenty w faktoringu, które zabezpieczają przed takim rozwojem wypadków, jak regres, czy ubezpieczenie jednak wciąż podejście to(jeden kontrahent) nie jest mile widziane przez firmy faktoringowe. Należy również pamiętać, iż podejmowane ryzyko ma zawsze bezpośredni wpływ na cenę usługi, innymi słowy, jeśli się uda - na pewno będzie drożej.

Decydując się na faktoring, warto zdecydować się na finansowanie faktur adresowanych do jak największej liczby kontrahentów. Zmniejsza to koncentrację zaangażowania firmy faktoringowej na danym kontrahencie, co jest pozytywnie postrzegane. Tutaj warto zdawać sobie sprawę, iż w takiej sytuacji można pokusić się o negocjację zniżek. Jesli koncentracja zaangażowania na żadnym z twoich kontrahentów nie będzie przekraczać powiedzmy 20-25%, wówczas istnieją szanse na skuteczne negocjacje cenowe.
W dobie dzisiejszego kryzysu faktorzy zaostrzają politykę zarządzania ryzykiem. Coś, co dawniej było akceptowane, dzisiaj może stanowić przeszkodę. Osobiście nie wiem jak wygląda kwestia ubezpieczeń transakcji faktoringowych,w których bierze się pod uwagę jednego tylko kontrahenta. , ale być może to jest właściwe wyście z sytuacji.

Komentarze (0)
Czym faktoring przewyższa tradycjne formy kredytowania?
 Oceń wpis
   

Ostatni wpis rozpoczynałem wskazując na wyższy koszt stosowania faktoringu w porównianiu z pozostałymi produktami finansowania handlu.
Skoro jest drożej, to po co w ogóle stosować faktoring?

Osoby znające produkt więdzą, że takie podejście ma mnóstwo zalet, ale docelową grupą, do której kierowany jest ten blog faktoringowy są również przedsiębiorcy bez dogłębnej znajomości tematu, stąd może kilka słów na temat zalet stosowania faktoringu.

Środki na koncie jeszcze przed terminem płatności z faktury

Pierwszą i podstawową zaletą faktoringu jest możliwość pozyskania środków z tytułu wystawionych faktur jeszcze przed ich terminami płatności. Faktorzy mogą wypłacić kwoty na konta bieżące klientów tuż po przedstawieniu faktur do wykupu. Faktoring więc wydaje się bardzo przydatny szczególnie w przypadkach, gdy istnieje potrzeba poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstwa, które opiera swoją działalność na wystawianiu faktur z odległymi terminami płatności.

Okres przestoju pomiędzy wyprodukowaniem towaru a otrzymaniem za niego zapłaty często uniemożliwia rozwój biznesu. Faktoring eliminuję tę lukę zapewniając możliwość ciągłego rozwoju firmy.

Potrzebujesz pieniędzy na już?

Firmy faktoringowe wypłacają środki w bardzo krótkim okresie czasu po przedstawieniu faktury do wykupu. W zależności od Banku/niezależnej firmy faktoringowej okres wypłaty może się wahać między 1godziną a kilkoma dniami.

1 godzina?? Tak. Banki posiadając odpowiednie narzędzia informatyczne automatyzujące obsługę transakcji faktoringowych, a to pozwala na tak szybkie wypłaty środków. Przykładem jest tutaj Bank DnB NORD, który udostępnia Klientom faktoringowy system informatyczny umożliwiający wprowadzanie faktur przez internet. Jeśli klient cieszy się zaufaniem bankowców, bank automatycznie skupuje faktury wprowadzane przez klientów, co ma bezpośrednie przełożenie na prawie natychmiastową wypłatę środków na konto klienta w DnB.

Faktoring w DnB NORD od strony informatycznej obsługuje faktoringowy system IT firmy Comarch.

Przejęcie ryzka braku wypłacalności dłużnika

To też jest bardzo ciekawy aspekt stosowania faktoringu. W wybranych przypadkach firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko braku wypłacalności dłużników. Innymi słowy, faktor przejmuje twoją wierzytelność i musi martwić się już sam kwestią ściągania długów. Trzeba jednak pamiętać, iż takie podejście stosowane jest tylko w faktoringu bez regresu (pełnym), jest też ono bardziej kosztowne w stosunku do faktoringu z regresem (niepełnego).

Faktoring to też zarządzanie kontrahentami

Załóżmy, że twoje przedsiębiorstwo prowadzić biznes z całą rzeszą kontrahentów, co wymaga dużego nakładu pracy ich obsługę tzn. monitowanie, kontakty, przypomnienia itd.. Faktorzy w ramach oferowanych przez siebie usług umożliwiają również przejęcie zarządzania kontrahentami. W opisanym przypadku można liczyć, iż faktor odpowiadać będzie za wysyłkę powiadomień, not odsetkowych, weryfikację terminowości spłat, kontakty telefoniczne i mailowe, co znacznie redukuje konieczność angażowania w te sprawy personelu firmy.

Firmy faktoringowe często automatycznie notyfikują dłużników w formie wiadomości e-mail o różnych zdarzeniach np. o zbliżająych się terminach płatności, o kwotach zaległych do spłaty, o naliczonych odsetkach itd.. Klient ma prawo decydować, jakie powiadomienia mogą być wysyłane do dłużnika.

Środki wykorzystywane dotąd przez przedsiębiorców na zarządzanie kontrahentami, mogą być przeznaczone na inne cele.Dodatkowy okres finansowania dla twoich dłużników

Wielokrotnie w ramach wynegocjowanej umowy faktoringowej, możesz przyznać swoim dłużnikom okres dodatkowego finansowania na preferencyjnych warunkach. Innymi słowy, twój dłużnik otrzymuje od firmy faktoringowej dodatkowe dni  przedłużające termin ostatecznej zapłaty za fakturę. Za przedłużony termin spłaty faktury naliczane są odsetki, jednak są to mniejsze kwoty niż wysokość tradycyjnie wymaganych odsetek karnych.

Faktoring świetnie sprawdza się we współpracy z zagranicznymi kontrahentami

Masz szansę na nowy kontrakt handlowy z firmą zza granicy? Wcześniej potrzebna jest jednak szczegółowa informacja nt. kondycji finansowej przyszłego kontrahenta. Bez znajomości realiów zagranicznych rynków jest to bardzo trudne. W ramach faktoringu eksportowego, faktorzy mają w swej ofercie opcję oceny przedsiębiorstw. 

Pełna kontrola nad finansami

Faktorzy oferują narzędzia informatyczne, które zapewniają możliwość uzyskiwania szczegółowej informacji nt. każdej transakcji oraz statusów spłat twoich kontrahentów. W jednym miejscu jako klient firmy faktoringowej masz dostęp do: sald rachunków, statusów transakcji, informacji o spłatach dłużników, kwotach zregresowanych, zaległościach itd...

Komentarze (1)
faktoring a reklama internetowa
 Oceń wpis
   
Faktoring to całkiem konkurencyjna fraza w Google

Tym razem trochę odbiegnę od tematu. Ostatnio zdziwiło mnie pewne odkrycie. Google udostępnia narzędzie do badania słów kluczowych w kampaniach reklam kontekstowych Adwords. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest reklama kontekstowa Adwords, zalecam wpisać w wyszukiwarce Google frazę 'faktoring'. Obok wyników wyszukiwania pojawiają się po prawej stronie krótkie teksty reklamujące usługi firm faktoringowych - i już wszystko wiadomo. Trzeba być świadomym, że w przypadku Adwords płacimy za każde kliknięcie w link. 

Kto zgadnie, ile reklamodawca zapłacić może za pojedynczy klik internauty dla frazy 'factoring' ?Estimated Average Cost Per Click (CPC) - 33,70 PLN.

I co wy na to ? Trochę dużo... :)
Tak dla porównania, dla frazy "faktoring" (przez 'k') jest już sporo taniej,
Estimated Average Cost Per Click (CPC) - 3,63 PLN.

Trzeba też wyjaśnić, iż można zapłacić za pojedyczny klik mniej, jednak reklama pojawia się wówczas na dalszych pozycjach. Innymi słowy, reklamując się dla słowa kluczowego 'factoring' nie musimy płacić każdorazowo tak dużą kwotę. Mimo to daje to trochę do myślenia.

Chętnie przekonałbym się jaki ruch na stronach firm faktoringowych zapewnia ta forma reklamy i z jakimi kosztami się wiąże w okresie np. miesiąca...

Komentarze (0)
1 | 2 |
Najnowsze komentarze
2015-02-12 10:55
Marek O:
faktoring a e-faktury
A ja polecam AOW Faktoring www.aow.pl
2013-10-18 13:15
group:
Faktoring – koszt wykupu faktury
ciesze sie ze odnalazlam tego bloga
2013-02-03 10:21
rejestrdluznikow:
Faktoring regres - ile razy można go stosować?
Wciąż niedoceniane są internetowe giełdy wierzytelności jako po pierwsze możliwość sprzedania[...]
O mnie
FactoringWorld
faktoring, rynki produktów finansowania handlu
Archiwum
Rok 2009